Program skupa

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

10:00-10:30OTVARANJE SKUPA
Prof. dr Dejan Filipović, Dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Milan Kukrika, Katedra za GIS, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Msr. Ivan Novković – Predstavljanje studentskih radova
────────────────────
10:30-11:40GIS NA FAKULTETIMA U SRBIJI
Prof. dr Miro Govedarica, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka
Doc. dr Minučer Mesaroš, Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet
Prof. dr Branislav Bajat, Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet
Prof. dr Ranka Stanković, Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geološki fakultet
Doc. dr Boris Radić, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Msr. Ivan Ivanović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet
Prof. dr Sanja Stojković, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
────────────────────
11:40-12:00PAUZA
────────────────────
12:00-13:00GIS U OBLACIMA
„GIS Student stipendije – prikaz realizovanih studentskih projekata”, GDi GISDATA
„Savremene tehnologije za prikupljanje podataka za GIS”, Ljubiša Adžemović, LIVONA
„Hexagon Geospatial "cloud" bazirana platforma za razvoj i distribuciju geoprostornih aplikacija”, VEKOM Geo
„Platforma za podršku odlučivanju u poljoprivredi”, LOGIT
────────────────────
13:00-14:00PRIMERI NAJBOLJE PRAKSE
„Razvoj GIS-a u BVK”, Aleksandar Minić
„Primena GIS-a u Kraljevu”, Aleksandar Avramović
────────────────────
14:00-15:00RUČAK
────────────────────
RADIONICE
15:00-16:30„ArcGIS Online – rad sa sveobuhvatnom platformom za mapiranje”, GDi GISDATA
15:00-16:30„Profesionalni bespilotni sistemi i primeri primene za GIS”, LIVONA
15:00-16:30„Publikovanje velikih količina rasterskih podataka kroz ERDAS APOLLO”, VEKOM Geo
15:00-16:30„Here come the drones”, LOGIT